penzion jaro penzion jaro penzion jaro penzion jaro penzion jaro penzion jaro

Brdy

penzion jaro

Popis

Území vysokých či centrálních Brd je vymezené na SV údolím Litavky, na SZ údolím Holoubkovského potoka (jímž prochází silnice a železnice Praha-Plzeň), na jihozápadě, jihu až jihovýchodě pak přibližně vrstevnicí 600m a hranicí souvislého lesního krytu, které oddělují vlastní vyšší a souvisle zalesněné brdské pohoří od okolní krajiny ležící v nižší nadmořské výšce a charakterizované naopak mozaikou lesů, polí, luk a lidských sídel.

Odkaz

http://brdy.ochranaprirody.cz/naucne-stezky/